در حال نمایش 15 نتیجه

قطره براوکتو ضدکک و کنه مناسب گربه ۶/۲۵ -۱۲/۵ کیلو

1,990,000 تومان
* برای گربه ها با جثه بزرگ ۶/۲۵ -۱۲/۵ کیلوگرمی * قطره ۱/۷۹ میلی لیتر ۱ لوله * یک قطره  موثر به مدت 3 ماه  

قطره ضدکک و کنه ادونتیکس تا وزن ۴ کیلوگرم

1,700,000 تومان

*قطره ضد کک و کنه و تمامی انگلهای خارجی ادونتیکس

*مناسب تا وزن ۴ کیلوگرم

*تاریخ انقضا :۲/۲۰۲۶

*هر بسته شامل ۴ پیپت میباشد

*محصول بایر آلمان

قرص ضدکک و کنه براوکتو ۴۰-۵۶ کیلو

2,800,000 تومان

* قرص ضدکک و کنه

* هر بسته ۱ عدد قرص جویدنی

* تاریخ انقضا : ۱۰/۲۰۲۵

* محصول کشور آمریکا

قرص ضدانگل های داخلی درونتال

230,000 تومان
‎*قرص ضد انگل های داخلی درونتال *مناسب سگهای نژاد کوچک *تاریخ انقضا : ۴/۲۰۲۷ *محصول بایر آلمان ‌‎

قرص ضدکک و کنه براوکتو ۲۰-۴۰ کیلو

2,600,000 تومان
*قرص ضد کک و کنه Brovecto *هر بسته ۱ عدد قرص جویدنی *تاریخ انقضا : ۸/۲۰۲۵  *محصول کشور آمریکا

قرص ضدکک و کنه براوکتو ۱۰-۲۰ کیلو

2,500,000 تومان
* قرص ضد کک و کنه Brovecto * هر بسته ۱ عدد قرص جویدنی * تاریخ انقضا : ۷/۲۰۲۵ * محصول کشور آمریکا

قرص ضدکک و کنه براوکتو ۴/۵-۱۰ کیلو

2,400,000 تومان
*قرص ضد کک و کنه Brovecto *هر بسته ۱ عدد قرص جویدنی *تاریخ انقضا : ۶/۲۰۲۵ *محصول کشور آمریکا

قرص ضدکک و کنه براوکتو مناسب ۲-۴/۵ کیلو

2,300,000 تومان
*قرص ضد کک و کنه brovecto *هر بسته ۱ عدد قرص جویدنی *تاریخ انقضا : ۱۰/۲۰۲۵ *محصول کشور آمریکا

قطره ضدکک و کنه ادونتیکس مناسب ۲۵-۴۰ کیلو

2,200,000 تومان
*قطره ضدکک و کنه و تمامی انگلهای خارجی مناسب سگها *مناسب وزن۲۵-۴۰ کیلوگرم *تاریخ انقضا : ۱۱/۲۰۲۶ *هر بسته شامل ۴ پیپت میباشد *محصول بایر آلمان

قطره ضدکک و کنه ادونتیکس مناسب ۱۰-۲۵ کیلو

2,100,000 تومان
  • قطره ضدکک و کنه و تمامی انگلهای خارجی مناسب سگها
  • مناسب وزن  ۱۰-۲۵ کیلوگرم
  • تاریخ انقضا : ۹/۲۰۲۵
  • هر بسته شامل ۴ پیپت میباشد
  • محصول بایر آلمان

قطره ضدکک و کنه ادونتیکس مناسب ۴/۵-۱۰ کیلو

1,940,000 تومان
*قطره ضد کک و کنه و تمامی انگلهای خارجی سگها *مناسب وزن ۴/۵ -۱۰ کیلوگرم *تاریخ انقضا : ۲/۲۰۲۵ *هر بسته شامل ۴ پیپت میباشد *محصول بایر آلمان